Minőségbiztosítás

Minden cégnek a legnagyobb vagyona az adat.
Az NKS-nél úgy vigyázunk ügyfeleink adataira, mint a sajátunkra. Vagy még jobban.

Információbiztonság - ISO 27001

Cégünk 2011. óta rendelkezik az ISO 27001 tanúsítási rendszerrel, ami nem egy bizonyos jogszabályi megfelelést jelent, hanem egy „olyan irányítási rendszer szabványt, követelmények halmazát, amely követelményeknek a tanúsított szervezetnek meg kell felelniük a független, akkreditált tanúsító szervezetek által végrehajtott auditokon.”

A szabvány előírásainak való megfelelés által olyan védelmi mechanizmusokat, ellenőrzési pontokat vezettünk be, melyekkel:

Üzletmenet-folytonosság - ISO 22301:2019

Társaságunk elkötelezett az Üzletmenetfolytonossági Rendszer (ISO22301:2019) szabvány szerinti működés iránt. A rendszer bevezetésével tovább tudjuk mélyíteni a bizalmat ügyfeleinkkel. A rendszer által:

Az Üzletmenetfolytonossági rendszernek köszönhetően az NK services (Magyarország) Kft. egy olyan integrált irányítási rendszert valósít meg, mellyel garantálja, hogy saját és ügyfelei számára a lehető legmagasabb színvonalú szolgáltatást nyújtson.

Személyes adatok védelme - ISO/IEC 27701

A személyes adatok kezelésének védelmén nagyot lendített az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról – ez a GDPR.

A vállalatoknak szigorúbb szabályozási követelményeknek kell megfelelniük és kezelniük kell a személyazonosításra alkalmas adatokkal kapcsolatos adatvédelmi kockázatokat, ahogyan azt az EU általános adatvédelmi rendelete előírja.

A 27701-nek való megfeleltetés elősegíti:

2021. februárjában cégünk megszerezte a DNV ISO / IEC 27701 tanúsítványát, ezzel az NK Services (Magyarország) Kft. bizonyítja azon képességét, hogy az érintettek, ügyfelek személyes adatainak védelmében elkötelezett, azt megvalósítja és folyamatosan fejleszti.

Töltse ki az űrlapot és felvesszük Önnel a kapcsolatot!